tiếng hàn sơ cấp

Lớp tiếng Hàn sơ cấp(Topik 1+2) - ca sáng, chiều

Lớp tiếng Hàn sơ cấp(Topik 1+2) - ca sáng, chiều

Dành cho người mới bắt đầu, sau 3 tháng có thể giao tiếp sơ cấp hằng ngày. Hotline: 0395.510.981

CHÂM NGÔN SEOUL: NƠI NUÔI DƯỠNG CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI.

x