TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập

TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập
TT Hàn ngữ Seoul kỉ niệm 3 năm thành lập

MỪNG 03 TUỔI.
Một quãng thời gian không dài so với tuổi một con người những cũng là lâu so với một trung tâm.
Những ngày đầu tiên chỉ với 4 con người và 28 học sinh, sau ba năm bây giờ đã có 14 nhân viên và hơn 100 học sinh. Một quãng đường dài và nhiều chông gai.
Có những sự thay đổi và cố gắng của tất cả những người ở lại,mỗi con người nơi đây đã và đang cố gắng hơn nữa. Hy vọng sẽ còn ngày này 05 năm nữa,10 năm nữa với sự đông đủ của tất cả.
Thân ái !!!!!

Hình ảnh khác của chúng tôi

CHÂM NGÔN SEOUL: NƠI NUÔI DƯỠNG CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI.

x